Finanse Polecane Porady

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o udzielenie pożyczki?

Pożyczka to wyjątkowo prosty, a przede wszystkim szybki sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki potrzebnej dla rozwoju firmy. Formalności związane z jej uzyskiwaniem są dużo mniej skomplikowane, a czas podjęcia decyzji przez pożyczkodawcę znacznie krótszy niż ma to miejsce na przykład w przypadku kredytu. Jednak pożyczka również wymaga spełnienia określonych warunków, a przede wszystkim przedstawienia stosownych dokumentów. Próby uzyskania wsparcia finansowego dla firmy rozpoczyna wypełnienie wniosku o udzielenie pożyczki.

Pierwszy krok w uzyskaniu dofinansowania

– Wniosek to pierwsza czynność realizowana przez nas w procesie starania się o pieniądze, z tego względu jego poprawne wypełnienie jest szczególnie ważne. W przeciwnym razie nasze podanie może zostać odrzucone. Istotne jest dokładne wpisywanie danych, zaniechanie jakichkolwiek pomyłek, przeinaczeń lub zatajeń. Pytania dotyczą szczegółów naszej firmy, przedsięwzięć i celów, do jakich chcemy wykorzystać pieniądze więc warto wcześniej zastanowić się nad tym, co i jak piszemy. Dokument jest dość czytelny i jako taki nie powinien sprawiać trudności, jednak jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości np. co do statusu firmy, warto sprawdzić taką informację w zaufanym źródle i mieć pewność, że wpisujemy prawdziwą odpowiedź. – radzi specjalista TISE, firmy specjalizującej się w pożyczkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wniosek krok po kroku

Na pierwszą część dokumentu składają się podstawowe dane takie jak nazwa, adres siedziby firmy oraz adres wykonywania działalności, REGON, NIP i dane kontaktowe. Konieczne jest także podanie kodu PKD i EKD. To pierwsze, czyli Polska Klasyfikacja Działalności jest hierarchicznie usystematyzowanym podziałem rodzajów działalności społeczno-gospodarczych, natomiast EKD to Europejska Klasyfikacja Działalności. Kod i przeważający rodzaj działalności naszej firmy (tak jak inne podstawowe dane) znajdziemy w wyszukiwarce REGON. Określając status przedsiębiorstwa niektórzy również mają wątpliwości, które pole zaznaczyć. W świetle prawa mikroprzedsiębiorstwo to takie zatrudniające do 10 pracowników, małe do 50, a średnie – do 250. We wniosku określamy kwotę pożyczki, która nas interesuje oraz okres, w którym chcemy spłacać raty. Istotne dla wielu przedsiębiorców jest pole dotyczące karencji na spłatę kapitału. Ten termin oznacza czas, w którym pożyczkodawca zwalnia nas z obowiązku spłaty. Obciążenia finansowe po prostu przesuwają się w czasie, co jest szczególnie wygodne dla osób, które dopiero rozkręcają biznes i na jakiekolwiek zyski nie mogą liczyć od razu.

Przeznaczenie pożyczki to szczególnie ważna część wniosku, ponieważ wsparcie finansowe jest przyznawane tylko w określonych przypadkach. Przeznaczenie pieniędzy powinno dotyczyć jedynie inwestycji bezpośrednio związanych z firmą, jej rozbudową, modernizacją, naprawą usterek, realizacją intratnego projektu itd. Naturalnie we wniosku nie wystarczy napisać o przeznaczeniu pożyczki ogólnie, należy szczegółowo opisać wszystko, na co chcemy wydać pieniądze, z planowanym kosztem każdej inwestycji włącznie.

Starając się o pożyczkę należy liczyć się z tym, że podmiot udzielający nam wsparcia będzie od nas wymagał zabezpieczenia pożyczanych pieniędzy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest weksel, czy poręczenie na papierze o spłacie ustalonej kwoty, w terminie i w określonych ratach. Popularne sposoby to poręcznie lub zastaw np. samochód lub nieruchomość. We wniosku może znaleźć się miejsce na opis przedsięwzięcia, które wymaga dofinansowania oraz kilka słów o samej firmie. Pożyczkodawca będzie wymagać od nas we wniosku wyszczególnienia każdego elementu, na który składa się obecny majątek firmy (sprzęty, nieruchomości, pojazdy itd) z uwzględnieniem sposobu władania (własność, leasing itd.) konkretnych informacji na temat kredytów oraz wypisania zobowiązań i należności handlowych wobec innych firm i usług.

We wniosku należy wypełnić pola dotyczące osób zatrudnionych z podziałem na pracowników z umową o pracę oraz zleceniem. Dokładnie należy zapoznać się z wszelkiego rodzaju oświadczeniami oraz regulaminem podanym na wniosku. Ostatnim, ale koniecznym krokiem jest oczywiście czytelny podpis wnioskodawcy (albo upoważnionych do tego osób) oraz pieczątka firmy.